Vijfhuizen

Voor de wereldoorlog 1914-1918 stond deze kapel in de wijk " De Zwarte Fles." Deze naam ontleent zijn oorsprong aan een herberg met dezelfde naam, die bestaan heeft van 1795 tot 1845. Op het terrein hing, volgens het kerkarchief van Temse, aldaar reeds voor driehonderd jaar een offerblok, welke door het bestuur van de broederschap aldaar geplaatst werd. Sedert de Franse Omwenteling was deze offerblok verdwenen en de omwoners hadden een klein beeldje van Sint-Amelberga aan een staak opgehangen.

In 1848 legden enige bewoners van de naburige Schousselhoekstraat samen om een fraai kapelletje op te richten, dat in de volksmond de naam kreeg van "het kapelleken van de Zwarte Fles".

Tijdens de oorlog 1914-1918 werd dit heiligdom door de Duitsers opgeblazen. Immers niet ver daarvan lag het Fort van Steendorp.

Onmiddellijk na de oorlog, nog in 1921, begon men met een nieuwe kapel op te richten. Op raad van de geestelijkheid van Temse werd dit nieuwe heiligdom niet meer opgericht op dezelfde plaats maar dichter bij het dorp op de kruising van de Oostberg met de Vijfhuizenstraat.

De grond werd geschonken en parochianen dekten de onkosten.

De kapel heeft een grondvlak van 3m x 3m en werd eveneens in gotische stijl opgericht.

Het vooruitspringende lager portaal in hout diende voor enige beveiliging van de biddende gelovigen. De tweelingvensters sierlijk aangebracht en in de gevel door ornamentatie gebroken, geven die bidplaats een voornaam uitzicht.

Bovendien staat zij in een zeer mooie landelijke omgeving als een sieraad uitnodigend tot sereniteit.

Het dak is eveneens van schaliënbedekking en op de puntgevel staat een nieuw ijzeren kruis. Het Amelbergabeeld staat op een gotiek altaar, schoon en niet overladen versierd. De binnenwanden van de kapel zijn van ornamentschilderijen voorzien.

De kapel werd op zondag 18 september 1921 ingewijd. Zij kostte destijds 5.424 frank.