In memoriam 2020-2021

Kamiel Noens

° 14/10/1925
† 13/11/2020


namis vanwege de Sint-Amelbergagilde: te bepalen