Weg-Om

De wegom is een voetbedevaart van wel 23 km lang. De tocht brengt de bedevaarders langs de grenzen van de vroegere parochie Temse (met 9 kapelletjes: 8 ter ere van de H. Amelberga, 1 ter ere van O.L. Vrouw van Zeven Weeën).


De voetbedevaart wordt al eeuwenlang gegaan om de Heilige Amelberga te eren. Het werd een succesvolle bedevaart waar zelfs muzikanten, goochelaars en potsenmakers in meeliepen. Men ging hem niet enkel te voet/per fiets, maar eertijds ook te paard en met de huifkar. Vandaag zit het aantal deelnemers opnieuw in de lift en schommelt het rond de 120.

Deze bedevaart ter ere van de Heilige Amelberga, patrones van Temse, dagtekent uit vrome tijden en is tevens Temses oudste traditie. Men noemt deze bedevaarttocht de "wegom" omdat men deze maakte langs de oude grenzen van de vroegere parochie Temse. Zijn wortels gaan wellicht terug tot de 11e eeuw, toen het stoffelijk overschot van de heilige Amelberga werd overgebracht van de O.L.V. - kerk van Temse naar de Sint - Pietersabdij van Gent waaraan Temse toebehoorde (*).

Volgens de overlevering stak ze ter hoogte van Temse de Schelde over op de rug vaan een steur (vis) om te ontkomen aan Karel Martel, die met haar wilde trouwen. In 772 stierf Amelberga in Temse, waar ze in de kerk werd begraven.

In 1323 schreef men alvast dat de bedevaart sedert onheugelijke tijden plaatsgreep op de vierde Sinksendag.

De relikwiekas werd meegedragen en ging de stoet vooraf. Daarna volgden de geestelijkheid en edellieden met de jonkvrouwen en daarna het gewone volk te voet. Er werd muziek gemaakt ter ere van Amelberga door een verzameling van trommelslagers, trompetblazers, viool - en citersspelers en andere muzikanten. Bij plakkaat van 10 mei 1786 verbood keizer Jozef II deze bedevaart , evenals andere processies. Ook tijdens de Franse Omwenteling en de bezetting van de Franse troepen werd de omgang verboden. Op 15 juni 1797 verwoestte een geweldige hagelbui bijna de hele oogst; de landslieden, overtuigd dat Sint - Amelberga vertoornd was over hun zwakheid en nalatigheid, begonnen stilaan weer op hun eentje 's nachts op bedevaart te gaan.

Heden ten dage gaat men nog drie keer per jaar de Weg-Om: Pinksterzaterdag, Pinkstermaandag en de zaterdag voor de laatste zondag van september ((*) Feest van de Vervoering).

Meer info bij de rubriek activiteiten.

De organisatie berust bij de plaatselijke Sint-Amelbergagilde, die in 1861 werd (her)opgericht. De oorsprong van de organisatie zou tot de 10de eeuw teruggaan. De gilde bestond al die tijd onder verschillende namen en werd dikwijls na een periode van verval heropgericht. Reeds in de 10e eeuw is er in Temse sprake van een Vrije Compagnie van de Heilige Amelberga.