Kletterbos

Deze kapel staat in de Brandstraat, eertijds grondgebied van Temse, thans door fusie op 1 Januari 1977 op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas. De kapel zelf werd gebouwd op de openbare weg bijgevolg is het dus bezit van de stad Sint-Niklaas.

In vroegere tijden stond hier een kapel toegewijd aan O.L.Vrouw. Zij bestond voor 1639, want op een kaart in de kaartenboek in het gemeentearchief staat zij reeds afgebeeld, midden op de weg tussen twee grenspalen met Sint-Niklaas. Zij vormde als het ware een trefpunt tussen de oude grens langs waar de wegom gaat met de vroegere grens van voor de fusie.

In 1798 viel ook deze kapel onder het geweld der Franse Revolutie; zij werd met de grond gelijkgemaakt. Na de godsdienstvrede werd er aan een staak aldaar een klein kapelleke opgehangen en in 1820 werd door de financiële hulp van de bewoners van deze wijk een nieuwe kapel opgebouwd. De geestelijkheid van Temse stelde de nieuwe kapel onder de bescherming van de H. Amelberga, die toch langs de aloude bedevaartweg gebouwd werd. Het was ook de wens van de wijkbewoners die aan hun huizen of schuren een klein kapelletje van "Sint Ommelbarg" - zoals zij het in hun dialect uitdrukten -hadden opgehangen.

Even als het eerste kapelletje werd het nieuwe opgetrokken op het pleintje van de driestraat, met een grondvlak van 2,25 op 3m in gotische stijl, met een zijvenster aan beide kanten.

In een nisje boven de ingang stond het beeldje van O.L.Vrouw als herinnering aan het vroegere vernielde kapelletje. Het spits toelopend dak was met schaliën bedekt. In 1890 werd de kapel merkelijk verhoogd en spijtig genoeg werden de erom staande linden geveld.

Het altaar waarop het uit hout gesneden en gekleed beeld van de Heilige Amelberga rust, is uit de parochiekerk afkomstig. Een paar kunstig bewerkte zilveren kandelaars zijn een schat voor dit heiligdom.

Op het einde van wereldoorlog II, enkele maanden voor de bevrijding, werd het kapelletje praktisch totaal verwoest door een Engelse vlieger die, door het afweergeschut geraakt, zijn bommenvracht moest lossen.

Het H. Amelbergabeeldje bleef gespaard. Tijdens het bombardement, dat het oude heiligdom praktisch vernielde, waren twee dakgebinten kruiselings over het beeld gevallen; zij hadden als het ware een nieuw dak boven het beeldje gevormd, zodat dit ongeschonden uit het bombardement kwam.

Een nieuwe kapel werd opgericht en ingewijd in 1944, volgens de aandenkplaat in blauwe hardsteen. Deze steen werd aangebracht onder de nis van het Sint-Amelbergabeeld dat boven de dubbele inkomstdeur prijkt.

De platte grond, buitenwerk gemeten, bedraagt ongeveer 3 meter boven de begane grond en vangt het water op van de 4 kilgoten. Het gebouwtje heeft vier puntgevels, zodat de dakvorm in plan een kruisvorm heeft ingevolge de penetratie van twee zadeldaken. De dakvlakken zijn afgewerkt met kunstleien in asbestvezel.

Het buitenmetselwerk bestaat uit effen machinestee , Romeins formaat en rood van kleur. De plint werd uitgevoerd in machinesteen, eveneens Romeins formaat, maar donkerbruin van kleur. De ramen en deuren zijn in wit geschilderd rood Noorse grein. De dubbele inkomstdeur is voorzien van glas in lood. De binnenwand werd volledig uitgevoerd in machinesteen, Romeins formaat, lichte lederkleur. Ook het altaar werd in dezelfde materialen uitgevoerd. De vloer is een keramieken tegelvloer (10 x 10) afwisselend donkerbruin en grijs van kleur. De raamdorpels alsmede de inkomdorpel zijn uitgevoerd in blauwe hardsteen.

Rond de kapel ligt een voetpad in betonsteen en voor de kapel staan twee zitbanken in machinesteen, afgedekt met betonnen zitplaats.