Braemersdam

Deze bidplaats, in de volksmond het Braemskapelletje geheten, staat in de Braemdam op de grenslijn Temse- Bazel, thans grondgebied Kruibeke, op de kruising van de Haagdam.

De oorspronkelijke kapel is waarschijnlijk in 1733 gebouwd. De eigenaar van de kapel heeft in een gracht nabij het heiligdom een steen ontdekt waarop dit jaartal voorkwam, en heeft deze steen voor de kapel in de grond geplaatst. Deze oorspronkelijke kapel viel onder de haat van de Franse omwenteling in 1798 en werd totaal verwoest.

In het begin van de 19e eeuw werd deze kapel met medehulp van de buren heropgericht. De kapel heeft echter ook geen lang bestaan gekend, want in 1914 bij het uitbreken van de oorlog werd zij door het Belgisch leger om strategische redenen afgebroken. Zij lag tussen het Fort van Haasdonk en de "redoute" of veldschans van het Lauwershoek.

In 1921 bouwde men het huidige gebouw terug op. Een landbouwersgezin te Bazel schonken de bouwgrond en een persoonlijke inbreng van 2.200 fr. Het nieuwe kapelletje was in rode baksteen opgericht op een grondvlak van 2,5 x3 m. en in gotische stijl opgevat. Het kleine koortje is driezijdig met een venster links en rechts. In de puntgevel in een klein nisje staat een beeldje van de H. Amelberga.

Uit de bidplaats in 1914 afgebroken, zijn drie zaken bewaard gebleven.
Hoewel het geen kunstwerken zijn, wordt dit aangehaald als bewijs van een zeker kunstbewustzijn van de landelijke bevolking.

Het eerste voorwerp is een in hout gesneden Amelbergabeeld, gekleed, met in haar hand een palmtak en aan haar voeten de traditionele steur. Het geheel stond onder een glazen stolp en is om deze reden ook goed gevrijwaard.

Het tweede voorwerp is een calvarieberg in renaissance stijl, maar op zijn boers gesneden. Het droeg een met vlak-loofwerk versierde voet. De Christus en de twee heiligen, O.L.Vrouw en Sint- Jan, zijn ernstige , antieke figuren die doen denken aan onze 16e eeuwse houten retabels.
Het geheel is met een dikke laag verf overgoten. Het is een werk van één van de boeren die het oude hof uit de Braemsdam bewoonde.

Het derde stuk is een schilderij van de H. Amelberga, waarschijnlijk geschilderd door een schilder- liefhebber zonder enige kunstwaarde volgens de traditionele iconografie. Deze schilderij en de calvarieberg werden ook gered uit de kapel die in 1798 door de Fransen vernield werd.

De huidige kapel werd in augustus 1921 opgetrokken en werd op zondag 24 september 1921 door de geestelijkheid ingewijd.

De kapel kostte 3.537 frank.